מדריך FastAPI בעברית

FastAPI הוא מסגרת עבודה מודרנית לפיתוח יישומי אינטרנט בפייתון. היא מתמקדת בפיתוח מהיר, בניצולת טובה ובמודלים נתונים מודרניים.